PRAVIDLA  A  PODMÍNKY

výuka chrámového tance a nÁda Jogy


0. MÍSTO VÝUKY

0.1. Online kurzy probíhají prostřednictvím aplikace ZOOM.

0.2. Adresy aktuálních činností "naživo" budou uvedeny na těchto webových stránkách: www.indische-tanzakademie.at/cesky/

 

1. ČINNOSTI INDICKÉ TANEČNÍ AKADEMIE

1.1. Indická taneční akademie nabízí lekce tance (klasický indický tanec Bharatanatyam / chrámový tanec), online lekce tance, workshopy, taneční akce, individuální lekce, sanskrt, nada jógu, védskou filozofii a všechny související činnosti, které jsou oznamovány prostřednictvím příslušných médií (Facebook, Instagram, web, brožury, další tištěná média).

1.2. Pokud není oznámeno jinak, všechny kurzy se konají jednou týdně, ve stanovenou dobu.

 

2. MOŽNOSTI PLATBY:

2.1. Rezervace kurzů lze provést bankovním převodem (po předání bankovních údajů)

2.2. nebo platbou v hotovosti během hodin - platí pouze pro workshopy.

2.3. Nebo prostřednictvím online obchodu https://bhakti-devi.company.site/

 

3. SLEVY PRO STUDENTY

3.1. Studentské propagační akce platí do 27 let v souvislosti s platným studentským ID.

 

5. ZRUŠENÍ ONLINE PŘIHLÁŠKY NEBO ZRUŠENÍ WORKSHOPU

5.7. Zrušení do 24 hodin před zahájením kurzu - obdržíte celou cenu platby minus náklady na převod; Pokud platíte v hotovosti, dostanete 100% zpět bez jakýchkoli srážek.

5.8. Pokud zrušíte rezervaci později než 24 hodin před začátkem, vrátíme vám peníze na základě lékařského potvrzení - minus již strávené hodiny a minus náklady na převod.

5.9. Prázdniny, volnočasové a rekreační aktivity atd. nebudou prohlášeny za důvod vrácení vašich plateb.

5.5. Pokud je nabídka kurzu z naší strany zrušena, bude již zaplacená částka vrácena v plné výši.

5.6. Pokud kurz předčasně ukončíme, dostanete za zbytek nevyužitých hodin plnou cenu zpět.

5.7. Pokud bude kurz z naší strany přerušen, bude po dohodě

- nahrazen v nejbližším možném termínu

- zbytek peněz převeden na nejbližší možny kurs

 

6. OCHRANA DAT

6.1. Úplné prohlášení o ochraně údajů najdete zde: https://www.indische-tanzakademie.at

 

7. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ BEZPEČNOST

7.1. Indická taneční akademie přijímá veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečného provádění volnočasových aktivit. Jakákoli odpovědnost za úraz a nebo následky úrazu účastníka je ze strany indické Taneční akademie výslovně vyloučena.

7.2. Děti od 12 do 18 let může přihlásit jeden z rodičů nebo právně odpovědná osoba. Tato osoba nese plnou odpovědnost za přihlášení, platbu, dodržování pravidel a podmínek a další možné i nepředvídatelné záležitosti. Jakákoli odpovědnost za úraz a nebo následky úrazu účastníka je ze strany indické Taneční akademie výslovně vyloučena.

7.3. Účast na akci / tanečním kurzu / Workshopu / Nada Joze / je na vaší vlastní - osobní zodpovědnost. Za děti nese zodpovědnost jeden z rodičů nebo právně odpovědná osoba.

 

8. CENY

8.1. Cena za workshop bude oznámena vždy samostatně na tomto webu: www.indische-tanzakademie.at/cesky/

8.6. Online lekce: 10x - 60min, 75,00 € ( podle aktuálního směnného kurzu - přibližně 1950 Kč ; Děti a studenti: 57,00 EUR (podle aktuálního směnného kurzu – přibližně 1500,- Kč).

8.10. Ceny jsou platné do 31. 12. 2023. Změny vyhrazeny.

8.11.  Online lekce: 5x - 90min, 45,00 € ( podle aktuálního směnného kurzu - přibližně 1200Kč ; Studenti: 36,00 EUR (podle aktuálního směnného kurzu – přibližně 950,- Kč).

 

9. MÉDIA

9.1. Fotografie a videa z našich aktivit používáme v reklamních kampaních, online a tištěných médiích.

9.2. Jako účastník workshopu od nás obdržíte formulář, který osobně podepíšete a dáte tím souhlas ke zveřejnění vašich fotografií a videí.

9.3. Máte právo odmítnout podepsat formulář o použití vašich fotografií a videí.

9.4. V takovém případě (9. 9.3.)vás žádáme, abyste se neúčastnili fotografování a nahrávání videa.

9.5. Pokud se i nadále účastníte fotografických a filmových nahrávek (9. 9.4.), Máme právo tyto nahrávky používat a zveřejňovat.

9.6. Zveřejněné budou pouze nahrávky, které uznáme za vhodné, estetické a vypovídající o našich aktivitách.

 

10. DOHODA O JURISDIKCI

10.1. V případě různých nesrovnalostí dáváme přednost dohodě.

10.2. Pokud je přece jen nutné určitou záležitost řešit právně, je soudním místem Vídeň.

 

11. ZDROJE OBSAHU VÝUKY

11.1. Alakhpuriji Siddha Peeth Parampara - bhadžany, filozofie.

11.2. Shiva Maha Puran, Vishnu Puran,  další purány, Bhagavatgita, a mytologické spisy.

11.3. Advaita-védánta
11.4. Sanātana dharma

11.5. Nāṭya Śāstra

11.6. Abhinaya Darpana of Nandikeśvara

11.7. Systém "Jóga v denním životě"